Festipay

A Szeged Napja Ünnepségsorozat helyszínein (kivétel a kézműves standok a Kárász utcán, a Klauzál téren, a Dugonics téren és a Szegedi
Hídivásárban) 2023-ban bevezetésre került a készpénzmentes fizetési mód, azaz a helyszínen feltölthető FESTIPAY kártya, a saját bankkártya, vagy a kártyához kapcsolt bármilyen okos eszköz.

Amennyiben nem rendelkezel bankkártyával, akkor Festipay kártyával tudsz fizetni a 28. Szegedi Borfesztiválon, a Gasztroudvarban, a Kincs téren és
a Dóm téren is, amennyiben poharat, ételt vagy italt vásárolsz. (A kézműveseknél, valamint a Hídivásárban nem lesz Festipay terminál, ezért ott lehetőséged lesz készpénzzel fizetni, vagy ha az eladó biztosít elfogadó terminált, saját bankkártyát is használhatsz.

Festipay kártyához a Széchenyi téren  téren találhaó feltöltő ponton juthatsz, itt tudod intézni a feltöltéseidet és a visszaváltást is.
Minden egyéb hasznos információt csokorba gyűjtöttünk.

FELTÖLTÉS

Érkezéskor a Festipay feltöltő pont pénztárosa egy általad által meghatározott összeget feltölt a kártyára, melyből egyszeri 500 Ft
zárolásra kerül letéti díjként. Ezt az összeget vásárlásra nem használhatod fel, de a sérülésmentes kártya leadásakor ez az összeg visszafizetésre kerül.

A kártyára feltöltött összeg kiegyenlíthető készpénzzel vagy bankkártyával. Az új kártya esetén a feltöltés minimális összege 2 000 Ft,
maximális összege 290.000 Ft, míg a használatban levő kártya minimális feltöltési összege 100 Ft.

A feltöltéskor kapott bizonylatot feltétlenül őrizd meg. A kártya regisztráció nélkül is használható, de a bizonylaton szereplő PIN-kóddal
még biztonságosabbá teheted a kártya használatát. A kártya az ingyenesen letölthető Festipay alkalmazásban regisztrálható.

HASZNÁLAT ÉS VISSZAFIZETÉS

A fesztiválon történő vásárláskor a saját bankkártyáddal, vagy a Festipay kártyával tudsz fizetni. Amennyiben a rendezvényen való
tartózkodás során a kártyára feltöltött összeg nem elegendő, további összeget tölthetsz rá a fesztivál nyitvatartási idejében a feltöltő pontokon.

A kártyán fennmaradó összeg a rendezvényről való távozáskor
a feltöltő ponton visszafizetésre kerül az ötven forintra kerekítés általános szabályai szerint. Fontos megjegyezni hogy visszaváltásra csak a fesztivál nyitvatartási idejében van lehetőség.

Amennyiben regisztrálsz, a kártya elvesztése esetén azonnal letiltható a Festipay alkalmazásban.

A vásárlás folyamata

Ez a tájékoztató segít az pultoknál történő vásárlás és fizetés folyamatának megismerésében.

RENDELÉS

A pultnál kérjük add le rendelésed.

A rendelésed részleteit a feléd fordított vevőkijelző bal oldalán követheted nyomon, ahol láthatod az egyes termékeket és az összesen
fizetendő végösszeget.

FIZETÉS

Amennyiben mindent megrendeltél, a képernyő jobb oldalán lévő „Itt tudsz borravalót adni” felirat megnyomása után megjelenő menüben tudsz
borravalót adni. Fontos, hogy a borravaló adás nem kötelező, hanem egy lehetőség, amellyel saját belátásod szerint élhetsz.

Ha az opcionális borravaló adási lehetőséggel nem kívánsz élni, nem kell semmit tenned, csak érintsd a kártyád a vevőkijelző melletti
kártyaolvasóhoz, amely által a fizetési folyamat megkezdődik.

BORRAVALÓ ADÁSA

Amennyiben elégedett vagy a rendezvénnyel, illetve a kiszolgálással, vagy egyszerűen csak támogatni szeretnéd, abban az esetben
nyomj a „Szeretnél borravalót adni?” felirat melletti „Igen” gombra és a megjelenő menüben az adott %-os értékre való nyomással vagy manuális
összegmegadással állíts be borravaló összeget, a rendeléseden felül.

Az általad kiválasztott érték megadása után nincs más teendőd, minthogy a vevőkijelző melletti kártyaolvasóhoz érintsd a kártyád,
amely által a fizetési folyamat megkezdődik.

Köszönjük, jó szórakozást!

 

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

A Szegedi Városkép és Piac Kft. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett és lebonyolított rendezvényeken a Szervező által kibocsátott
Festipay utalványkártya (a továbbiakban: Festipay kártya) használatának feltételeiről.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen használati útmutató határozza meg a 2024-ben Szegedi Városkép és Piac Kft (Cím: 6722 Szeged, Mars tér 22. Adószám: 11099224-2-06,
Cégjegyzékszám: 06-09-003765) továbbiakban Szervező által 2024. május 16. és május 26. között szervezett és megrendezésre kerülő Szeged Napja Ünnepségsorozat helyszínein (kivéve a Hídivásárban és a Klauzál téri, valamint a Dugonics téri kézműves standoknál), a Szervező által kibocsátott Festipay utalványkártya (a továbbiakban kártya vagy Festipay kártya) használatának általános feltételeit.

Jelen útmutatóban használt kifejezések értelmezése, különösen a „Látogató” megegyezik a Szervező honlapján és gondozásában
megjelenített szabályzatokban (különösen az „Általános Szerződési Feltételek”,”és az „Általános adatvédelmi szabályzat”) alkalmazott kifejezéssel
és annak értelmezésével.

A Látogató a Festipay kártya átvételével a Szervező vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Festipay kártya a Szervező által kibocsátott olyan specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely kizárólag a Szervező által a Fesztiválok céljára használt területeken és a Szervezővel közvetlen kereskedelmi szerződésben álló, a Fesztiválokon működő szolgáltatók zártkörű hálózatán belül teszi lehetővé az eszköz birtokosa számára áruk vagy szolgáltatások beszerzését, és amelynek használatát a Szervező egyoldalúan jogosult a Fesztiválokon fizetési eszközként – kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel – előírni. A Festipay kártya egy érintés nélküli technológiával működő RFID kártya. A Festipay kártyanem minősül bankkártyának, az készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. A Festipay kártya a kártyabirtokosokról információt nem hordoz. Tekintettel arra, hogy a kártya nem névre szóló, felhívjuk a figyelmet, hogy a Látogató azt harmadik személynek ne adja át, és őrizze azt biztonságos helyen.

A Festipay kártyára feltöltött összeg az adott Fesztiválon, a Szervező által biztosított rendezvényhelyszíneken üzemelő kereskedelmi
egységekben használható fel.

A Festipay kártya lejárata: 2024. május 26. 23:59

A Festipay kártyára töltött,megmaradt Festipay kártya egyenleget legkésőbb tehát a fent meghatározott időpontig kell visszaváltani!

A Festipay kártyába épített RFID chip az átvételtől érvényes, használata a feltöltést követően lehetséges. Amennyiben a Festipay
kártyán maradt feltöltött egyenleget a Látogató a Fesztiválon vagy a „Festipay kártya lejárata” alatt szereplő fenti időpontig nem váltja vissza, úgy az azon maradt egyenleg elveszik.

2. A FESTIPAY KÁRTYA IGÉNYLÉSE, REGISZTRÁCIÓ

A Látogató a Festipay kártyáját személyesen igényelheti a Fesztiválra érkezés alkalmával a Festipay kártya feltöltő ponton. A Festipay
kártya az átvételtől érvényes, használata a feltöltést követően lehetséges. A Festipay kártya 500 Ft-os letéti díj ellenében vehető át, amely a Festipay
kártya sérülésmentes visszaadása esetén visszajár. Az elveszett vagy megrongálódott Festipay kártyaletiltását vagy pótlását csak regisztrált
felhasználó igényelheti. 

A regisztráció a Festipay Zrt. (1126 Budapest, Derkovits utca 3-5., cégjegyzékszám: 01-10-048644, adószám: 25405983-2-43) által
biztosított telefonszámra +36 30 344 4410 kell SMS-ben az alábbi szöveget elküldeni: REG <12 jegyű kártyaszám><az aktiváláskor kapott 4 jegyű
PIN><Az új 4 jegyű PIN>, (pl: REG 123456789012 1234 4321)

A Festipay kártya regisztráció nélkül is használható, de a regisztráció növeli annak biztonságát, ugyanis csak a regisztráció elvégzése
esetén tudja a Látogató az elveszített Festipay kártyát letiltani. Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy regisztráció hiányában az elveszített Festipay
kártya által megtestesített elektronikus utalványt a Festipay kártya eredeti birtokosa a továbbiakban nem tudja felhasználni, illetve bárki, aki megtalálja a Festipay kártyát, az egyenleget jogosulatlanul levásárolhatja. Erre figyelemmel nyomatékosan javasoljuk a regisztrációt! A Szervező a fentiek be nem tartásából, a Festipay kártya elveszítéséből, megrongálódásából, illetéktelen személy általi használatából, illetve a regisztráció
elmulasztásából eredő károkért felelősséget nem vállal, az azokért való felelősséget kifejezetten kizárja.

3. AZ EGYENLEG FELTÖLTÉSE

A Festipay kártyához egy egyenleg tartozik. Az egyenleg bármilyen összegben feltölthető az alábbiakban részletezett keretek között.

Új Festipay kártya, azaz még nem használt Festipay kártyaesetén az első feltöltés minimális összege 2 000 Ft, míg a már használatban levő Festipay kártya minimális feltöltési összege 100 Ft.

A készpénzes feltöltés (kizárólag magyar forinttal!):

A Festipay kártya maximális egyenlege, valamint egy feltöltés maximalizált összege 290 000 Ft.

A bankkártyás feltöltés:

A Festipay kártyához tartozó egyenleg bankkártyával is feltölthető. A feltöltés maximalizált összege 290 000 Ft.

Egyéb információk a feltöltéssel kapcsolatban:

Az egyenleg nyilvántartása kizárólag magyar forintban történik. Egyéb pénznemben történő bankkártyás feltöltéshez kapcsolódó
konverziós és egyéb költségek a bankkártya birtokost terhelik. Reklamáció csak a feltöltőpontnál, közvetlenül a feltöltés, azaz a tranzakció megtörténte után lehetséges, amennyiben az eltérés egyértelműen megállapítható. A feltöltő ponttól való távozás után a Szervező reklamációt NEM fogad el! 

A Festipay kártyával olyan összegben lehet vásárolni, amit a feltöltött egyenleg fedez. A Festipay kártyához tartozó egyenleg a Fesztivál
végéig bármikor újra feltölthető, azonban a 290 000 forintot nem haladhatja meg.

4. VÁSÁRLÁS A FESTIPAY KÁRTYÁVAL

A vásárlás a kereskedőknél a fizető terminálok segítségével történik. A terminál két részből áll:

(i) kártyaolvasó a kijelzővel, amely a Festipay kártya birtokosának számára jól látható módon, egy állványon, a pulthoz fixen rögzítve
helyezkedik el; és

(ii) POS terminál, amely az eladó számára, a pulton helyezkedik el, a Látogató számára nem feltétlenül látható módon.

A vásárlás folyamata:

(i)           a vásárlás végösszegét az eladó beüti a pénztárgépbe, és beírja a POS terminálba;

(ii)          a vásárlási összeg megadása után a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a vásárlás összege, és amennyiben a Látogató elfogadja a kiírt összeget, odaérinti a Festipay kártyáját az olvasóhoz úgy, hogy az RFID chip érintkezzen az olvasóval, és ezzel megtörténik a tranzakció;

(iii)         az összeggel a vásárló utalványegyenlege csökken

(iv)         a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik az új egyenleg. Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy bármilyen okból azt vissza kell vonni, arra a fizető terminál képes. A tranzakció visszavonása csak azon a terminálon lehetséges, amelyiken a tranzakció megtörtént és csak akkor, ha mind a Festipay kártyának, mind a terminálnak ez volt az utolsó tranzakciója. A visszavonás semmilyen más esetben nem lehetséges. A rendszerben borravalót adni lehetséges, ilyenkor a tényleges vásárlás összegénél magasabb összeg kerül beütésre. Felhívjuk a Látogatók figyelmét, hogy ilyen esetben a beírt összeget fokozottan ellenőrizzék. Amennyiben borravalót kíván adni az erre alkalmas felületen (ügyféloldali monitor) úgy választhat a 0%, 5%, 10%, 15% vagy 20 %-os szintek között. Ameddig nem választ a megadott értétek közül, a fizetési tranzakció automatikusan 0%-os borravaló értékként könyvelődik el. A vásárlásról a kereskedő ad nyugtát. Amennyiben a vásárolt terméket a Látogató visszaviszi vagy vitatja a vásárlás összegét, úgy a visszavétel feltételeit a kereskedő és a vásárló a hatályos jogszabályoknak megfelelően, közösen határozzák meg.

5. AZ EGYENLEG ELLENŐRZÉSE

A Festipay kártyaegyenlege lekérdezhető a Festipay kártyaelfogadó kereskedőknél, a feltöltő pontokon, automatákon. A Látogató a
Festipay kártyához kapcsolódó egyenleggel kapcsolatosan véglegesnek és irányadónak fogadja el a Festipay Zrt. adatbázisát és kimutatásait. A Festipay
Zrt. a tranzakciókkal kapcsolatban érkező panaszokat, esetleges visszaéléseket a vonatkozó jogszabályok szerint kivizsgálja.

6. FESTIPAY KÁRTYA PÓTLÁSA

6.1. Az elveszett Festipay kártya pótlása a Festipay Helpdesk ponton lehetséges, a Festipay kártya letiltása után, a letiltást igazoló mobiltelefon birtokában. A meghibásodott Festipay kártya pótlása a Festipay Helpdesk ponton lehetséges a meghibásodott Festipay kártya birtokában. A Festipay kártya pótlásának díja 1000 forint, amelyből 500 Ft, a kártya letéti díja visszajár,amennyiben a Látogató a Festipay kártyát sérülésmentesen
visszaadja. Az előzőek szerinti pótlással érintett Festipay kártyán  a letiltás vagy meghibásodás időpontjában rendelkezésre állt egyenleg – letéti díjjal és pótlási díjjal csökkentett összege – 30 perccel később, a pótlást követően a „Festipay Helpdesk” ponton
átvezetésre kerül az új Festipay kártyára.

Amennyiben a Látogató nem regisztrált, a régi Festipay
kártyát letiltani nem lehet, azaz pótlása sem lehetséges!

6.2. Bármely egyéb esetben, ha a Látogató a Festipay kártya pótlását kéri, az eset körülményei alapján a „Festipay Helpdesk” ponton kerül
eldöntésre, hogy a Festipay Zrt. helyt ad-e a Látogató kérésének. Ennek során a Látogató – amennyiben állítása szerint a pótolni kért Festipay kártyát
regisztrálta -, megadja a regisztrációhoz használt e-mail címet és mobiltelefonszámot, illetve ismerteti az érintett Festipay kártya tranzakciós
előzményeit.

6.3.        Amennyiben a fentiek alapján a Látogató Festipay kártya pótlás iránti igénye kétséget kizáró módon alátámasztásra került, úgy a Szervező az érintett Festipay kártyát érvényteleníti, és az azon aktuálisan rendelkezésre álló egyenleget 30 perccel később, a pótlást követően a Festipay Helpdesk ponton átvezeti az új Festipay kártyára. A Szervező döntése végleges.

A jelen 6.2. pont szerinti esetben a fentiek szerinti eljárás lefolytatását a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti, melynek egy példányát a Látogatónak átadja.

7. A FESTIPAY KÁRTYA LETILTÁSA

Az elveszett, megrongálódott, illetve ellopott Festipay kártyák egyenlegét csak abban az esetben lehet letiltani, ha azok előzőleg regisztrálásra kerültek a Festipay Zrt. rendszerében.

Kártya letiltása sms-ben: A következő számra +36 30 344 4410 kell elküldeni SMS-ben az alábbiakat: TILT<12 jegyű kártyaszám><Az új
4 jegyű PIN>  (pl: TILT 123456789012 4321) Válaszüzenet nem érkezik abban az esetben, ha:

– hibás az SMS formátuma vagy

– nem létező kártyaszámot próbál letiltani a látogató.

8. A FESZTIVÁL FELTÖLTŐ PONTJAIN FELTÖLTÖTT EGYENLEG
VISSZAVÁLTÁSA

A készpénzben, vagy bankkártyával a Fesztivál területén található feltöltő pontokon feltöltött Festipay kártyáról le nem vásárolt összeg a feltöltő pontokon visszaváltható, az ötven forintra kerekítés általános szabályai szerint (1-24 Ft közötti maradványérték végződésnél 0 Ft-ra, 25-74 Ft közötti maradványérték végződésnél 50 Ft-ra; 75-99 Ft közötti maradványérték végződésnél 100 Ft-ra). A visszaváltásról a Látogató kiadási pénztárbizonylatot kap. A visszaváltás utolsó időpontja (a Festipay kártyalejárata) megegyezik a Festipay kártya 1. pont szerinti lejáratával. Az utolsó visszaváltásra a nyitva tartó feltöltő pontokon van lehetőség. 

Kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy az egyenleg visszaváltását ne hagyják az utolsó pillanatra!

FIGYELEM! A feltöltő pontokon feltöltött és le nem vásárolt egyenleget csak a feltöltő ponton lehet visszaváltani. Ezen
egyenlegek applikáción keresztüli visszatérítése NEM lehetséges!

9. AZ ADATKEZELÉS KIEMELT SZEMPONTJAI

A látogató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatainak kezelését a Szervező és az utalványrendszert üzemeltető
Festipay Zrt. (1126 Budapest,Derkovits utca 3-5., Cg. 01-10-048644, Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25405983-2-43,
e-mail címe: info@festipay.hu) az utalványkártya használatával összefüggésben az Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint kezeli. Az adatkezelő a látogató adatait a fesztivál ideje alatt tárolja, majd azok a fesztivál végét követően törlésre kerülnek. A kezelt adatok az adatkezelés során nem köthetők személyhez, kivéve regisztráció esetén, amikor a látogató az adatkezeléshez önkéntes hozzájárulását adja. Az SMS-ben történő regisztrációhoz az Érintett megadja a mobiltelefonszámát. A
regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása, célja a szolgáltatás nyújtása, és a kártya elvesztése esetén a látogató
kártyájának és a kártyán elhelyezett pénzének védelme. Az adatkezelő a látogató adatait erre a célra létrehozott szerverén tárolja. A látogató (kártyájának egyidejű inaktiválása mellett) jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát) amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A törlés a Festipay Zrt.-től a fenti címre küldött e-mail útján vagy postai úton kérhető. A látogató bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Festipay Zrt. a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét és a kártya inaktiválását követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a látogatót a nyilvántartásából, és a
visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek, majd mindezek megtörténtéről értesíti a kérelmezőt. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők Szegedi Városkép és Piac Kft. és a Festipay Zrt. A látogató kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását vagy zárolását és tiltakozha 
a személyes adatok kezelése ellen. A látogató az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A látogató jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése
alapján bírósághoz fordulni.

10.REKLAMÁCIÓ, ELÉVÜLÉS, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Festipay Help Desk ponton reklamációt csak a Festipay kártyabirtokában tudnak elfogadni.  A Szervező és a Látogató a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján a jelen jogviszonyból származó követelések érvényesítésére 6 (hat) hónapos elévülési határidőben állapodnak meg. A
feltöltő pontokról, akár kívülről vagy belülről fényképet, videofilmet, illetve bárminemű képi rögzítést tilos készíteni, a rögzítésekhez a Szervező írásos
engedélye szükséges. Ezen szabályok érvényesek a feltöltő pont munkatársaival készítendő hang-és képfelvételekre is. A Szervező jogosult a jelen Útmutatót egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítással egyidejűleg értesíti a Látogatókat.